y Rozbiórki £ód¼ | Wyburzenia £ód¼ | Wyburzenia | Rozbiórki
Wyburzenia £ód¼ | Rozbiórki £ód¼

Zapytanie Ofertowe

wyburzenia, rozbiĆ³rki, ZRW Ā£Ć³dĀ¼

ZRW £ód¼ Spó³ka Jawna
Dariusz Zdanowski, Micha³ Szczytkowski
92-760 £ód¼, ul. Wi±czyńska 4
biuro@zrwlodz.pl


Kontakt telefoniczny:

Micha³ Szczytkowski
tel. 609 050 300

Dariusz Zdanowski
tel. 601 283 233


NIP: 7282644739
REGON: 100321110
KRS: 0000275240


ZRW

ZRW

ZRW

  Na tej stronie znajdziesz informacje
  na temat:

  Rozbiórki £ód¼
  Sprzedaæ gruzu
  Wyburzenia budynków
  Rozbiórka konstrukcji æelbetowych
  Rozbiórki wiaduktów
  Rozbiórka budynków pofabrycznych
  Wyburzenia £ód¼
  Rozbiórki na terenie ca³ego kraju
  Rozbiórki
  WyburzeniaDane Firmy:
Nazwa firmy:
Imiź i Nazwisko:
Telefon:
Przedmiot i miejsce rozbiórki:
Kubatura m3:
Materia³ Konstrukcyjny:

W zakres Oferty wchodzi:
Wyburzenie z fundamentami:
Wyburzenie do poziomu terenu:
Przekruszenie gruzu:

Zagospodarowanie odpadów
po stronie:
Gruz ZRW Zamawiaj±cy
Z³om ZRW Zamawiaj±cy
INNE (materia³y izolacyjne,
drewno, szk³o, papa)
ZRW Zamawiaj±cy

Uwagi:
Roboty rozbiórkowe wykonujemy na terenie ca³ego kraju. Wyburzenia, rozbiórki - ZRW £ód¼
POCZTA
Mapa Strony