y Rozbiórki £ód¼ | Wyburzenia £ód¼ | Wyburzenia | Rozbiórki
Wyburzenia £ód¼ | Rozbiórki £ód¼

Referencje

wyburzenia, rozbiĆ³rki, ZRW Ā£Ć³dĀ¼

ZRW £ód¼ Spó³ka Jawna
Dariusz Zdanowski, Micha³ Szczytkowski
92-760 £ód¼, ul. Wi±czyńska 4
biuro@zrwlodz.pl


Kontakt telefoniczny:

Micha³ Szczytkowski
tel. 609 050 300

Dariusz Zdanowski
tel. 601 283 233


NIP: 7282644739
REGON: 100321110
KRS: 0000275240


ZRW

ZRW

ZRW

  Na tej stronie znajdziesz informacje
  na temat:

  Rozbiórki £ód¼
  Sprzedaæ gruzu
  Wyburzenia budynków
  Rozbiórka konstrukcji æelbetowych
  Rozbiórki wiaduktów
  Rozbiórka budynków pofabrycznych
  Wyburzenia £ód¼
  Rozbiórki na terenie ca³ego kraju
  Rozbiórki
  Wyburzenia

Firma ZRW £ód¼ sp. j. Dariusz Zdanowski Micha³ Szczytkowski podchodzi profesjonalnie do kaædego powierzonego zlecenia. Wyrazem zadowolenia naszych zleceniodawców s± otrzymane referencje otrzymane za wykonane prace
(rozbiórki, wyburzenia).GEO-BUD Sp. z o.o. w Krakowie

Rozbiórka wiaduktów w £odzi


Rozbiórki £ód¼


AZK £ód¼ Polesie w £odzi

Rozbiórka budynków £ód¼
ul. Zielonej 48


Rozbiórki £ód¼
Administracja Nieruchomo¶ci £ód¼-¦ródmie¶cie w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Zachodnia 66 i 68
ul. Kilińskiego 129


Wyburzenia £ód¼;
ERICPOL Sp. z o.o. w £odzi

Rozbiórka Basenu Olimpia
£ód¼ ul. Sienkiewicza 175


Rozbiórki £ódd¼
Administracja Nieruchomo¶ci £ód¼-¦ródmie¶cie "Nowe Miasto" w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Ogrodowa 8 i 10


Wyburzenia £ód¼;
Comarch s.a. w £odzi

Rozbiórka budynków biurowo-magazynowych
£ód¼ ul. Jaracza 74 i 78


Rozbiórki £ód¼;
GIANT Invest sp. z o.o. w Poznaniu

Rozbiórka budynków handlowo-us³ugowych
£ód¼ ul. Narutowicza 26


Wyburzenia £ód¼
£ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Tymienieckiego 22/24


Wyburzenia £ódd¼
HERCO Ltd w Ciel±dzu

Rozbiórka budynków na terenie Zak³adów HERCO
Rawa Mazowieckia ul. Tomaszowska 26


Rozbiórki £ód¼
SKANSKA S.A. w Warszawie

Rozbiórka wiaduktu
Bukowiec Opoczyński


Wyburzenia £ód¼
PD 5 Sp. z o.o. S.k.a.

Rozbiórka budynku ELEKTROMONTAÆU
£ód¼ ul. Traktowrowa 141


Rozbiórki £ód¼
COMPLEX S.A. w £odzi

Rozbiórka budynku
£ód¼ ul. Pi³sudzkiego 141


Wyburzenia £ód¼
Tree Development Group w Warszawie

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Konstantynowska 28


Rozbiórki £ód„
SELGROS S.A. w Poznaniu

Rozbiórka budynków Zak³adów Przemys³u Jedwabniczego PIERWSZA
£ód¼ ul. Pabianicka 152/154


Wyburzenia £ód¼
SELGROS S.A. w Poznaniu

Roboty instalacyjne i ziemne Centrum Handlowe SELGROS £ÓD¬ 2
£ód¼ ul. Pabianicka 152/154


Rozbiórki £ód¼
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Rozbiórka obiektów Zak³adów Przemys³u Skrobiowego "Z³oty Potok"
Zalesice ul.Zielona 15


Wyburzenia £ód¼
SOLAN S.A. w G³ownie

Rozbiórka budynków na terenie SOLAN S.A.
G³owno ul. £ódzka 2


Rozbiórki £ód¼
Orbis S.A. w Szczecinie

Rozbiórka hotelu ARKONA
Szczecin ul. Panieńska 10


Wyburzenia £ód¼
GTC Byrant Sp. z o.o. w Warszawie

Rozbiórka budynków przemys³owych dawnych Zak³adów ORTAL
£ód¼ ul. Hipoteczna 7/9


Rozbiórki £ód¼
Kopalnia Wźgla Brunatnego w Adamowie

>Rozbiórka zabudowań
G³owy i Janiszew


Wyburzenia £ód¼
Vis Investments Sp. z o.o. Sp. k-a w Warszawie

>Rozbiórka budynków i rekultywacja skaæonego terenu Bydgoskiej Fabryki Narzździ "Befana-VIS"
Bydgoszcz


Rozbiórki £ód¼
Fabryka Biznesu w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼


Wyburzenia £ód¼
TEVA Kutno S.A. w Kutnie

Rozbiórka budynków
Kutno ul. Sienkiewicza 25


Rozbiórki £ód¼
"COMEX" Sp. z o.o w Piotrkowie Trybunalskim

Rozbiórka hali
Be³chatów ul. Fabryczna 7


Wyburzenia £ód¼
Polnord - £ód¼ II Sp. z o.o. w £odzi

Rozbiórka budynku dawnej Drukarni O¶wiatowej
£ód¼ ul. Kominiarska 1


Rozbiórki £ód¼
GTC Wroc³aw Office Sp. z o.o. w Warszawie

Rozbiórka budynków
Wroc³aw ul. Przyja¼ni 2a i 2b


Wyburzenia £ód¼
Orbis SA w Warszawie

Rozbiórka dawnego hotelu VERA
Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 16


Rozbiórki £ód¼
Zarz±d Dróg i Transportu w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Kilińskiego 222/226


Wyburzenia £ód¼
PBL "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

Rozbiórka mostu w ci±gu drogi krajowej nr7
Obwodnica P³ońska


Rozbiórki £ód¼
Polnord - £ód¼ I Sp. z o.o. w £odzi

Rozbiórka budynków
£ód¼ ul. Senatorska 29


Wyburzenia £ód¼
PPH "Aflopa" w Pabianicach

Rozbiórka budynków elektrociep³owni Pabianickich Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego PAMOTEX
Pabianice ul. Zamkowa 4


Rozbiórki £ód¼
EKO-BERRY Sp. z o.o. w Warszawie

Rozbiórki na terenie cukrowni
Jawor i Malczyce


Wyburzenia £ód¼
GTC Com3 Sp. z o.o. w Warszawie

Rozbiórka budynków dawnych Zak³adów Szlifierek PONAR-£ÓD¬
£ód¼ ul. Wólczańska 178


Rozbiórki £ód¼
Szpital Wojewódzki
im. Jana Paw³a II w Be³chatowie

Rozbiórka budynków magazynowych na terenie Szpitala Wojewódzkiego
Be³chatów ul. Jana Paw³a II


Wyburzenia £ód¼
FRUCTA Napoje sp.z o.o.
w £źczycy

Rozbiórka budynków
£źczyca ul. Lotnicza


Rozbiórki £ód¼
SKANSKA SA Oddzia³ Budownictwa
Ogólnego w £odzi:

Rozbiórki w ramach inwestycji AQUA-PARK £ÓD¬
£ód¼ Al. Unii Lubelskiej 4


Wyburzenia £ód¼
EXBUD SKANSKA S.A.
w Kielcach

Rozbiórka wielopoziomowego parkingu
Kielce ul. Solidarno¶ci 34


Rozbiórki £ód¼
AMIX sp. z o.o. w £odzi

Rozbiórka budynków dawnych Zak³adów W³ókien Chemicznych CHEMITEX-ANILANA
£ód¼ ul. Pi³sudskiego 141


Wyburzenia £ód¼
PKP SA Oddzia³ Gospodarowania Nieruchomo¶ciami w Poznaniu

Rozbiórka budynku kot³owni
Poznań ul. Kobylepole 8


Rozbiórki £ód¼
Roboty rozbiórkowe wykonujemy na terenie ca³ego kraju. Wyburzenia, rozbiórki - ZRW £ód¼
POCZTA
Mapa Strony