y Rozbiórki Łódź | Wyburzenia Łódź | Wyburzenia | Rozbiórki
Wyburzenia Łódź | Rozbiórki Łódź

Ochrona Środowiska

wyburzenia, rozbiĂłrki, ZRW ÂŁĂłdÂź

ZRW Łódź Spółka Jawna
Dariusz Zdanowski, Michał Szczytkowski
92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 4
biuro@zrwlodz.pl


Kontakt telefoniczny:

Michał Szczytkowski
tel. 609 050 300

Dariusz Zdanowski
tel. 601 283 233


NIP: 7282644739
REGON: 100321110
KRS: 0000275240


ZRW

ZRW

ZRW

  Na tej stronie znajdziesz informacje
  na temat:

  Rozbiórki Łódź
  Sprzedaż gruzu
  Wyburzenia budynków
  Rozbiórka konstrukcji żelbetowych
  Rozbiórki wiaduktów
  Rozbiórka budynków pofabrycznych
  Wyburzenia Łódź
  Rozbiórki na terenie całego kraju
  Rozbiórki
  Wyburzenia

Firma ZRW Łódź sp.j. Dariusz Zdanowski, Michał Szczytkowski działa z dużą świadomością ekologiczną w związku z czym wszystkie nasze działania związane z realizacją kolejnych inwestycji są zgodne z przepisami ochrony środowiska a w szczególności z Prawem Ochrony Środowiska oraz Ustawą o odpadach

Prowadząc naszą działalność szczególnie w zakresie rozbiórek i demontażu obiektów budowlanych stajemy się wytwórcą odpadów zarówno niebezpiecznych jak również innych niż niebezpieczne. Wymaga to od nas posiadania odpowiednich Decyzji związanych z gospodarką odpadami. Posiadamy Wszystkie wymagane prawem decyzje w tym m.in. program gospodarki odpadami obowiązujący dla terenu całej Polski oraz dla terenu Łodzi program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacje o wytwarzanych odpadach, ilościach i sposobach gospodarowania nimi.

Firma posiada również zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Zgodnie z Ustawą o odpadach prowadzimy monitoring odpadów za pomocą kart ewidencji i przekazania odpadów.Pozwolenia z zakresu ochrony środowiska:

Program gospodarki odpadami:
rozbiórki Łódź wyburzenia Łódź rozbiórki

wyburzenia rozbiórki Łódź

Informacja o odpadach Łódź:
wyburzenia łódz

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
rozbiórki wyburzenia rozbiórki Łódź

Zezwolenie na transport odpadów :
wyburzenia Łódź rozbiórki wyburzenia

Roboty rozbiórkowe wykonujemy na terenie całego kraju. Wyburzenia, rozbiórki - ZRW Łódź
POCZTA
Mapa Strony